Standard for Walliser race

 

 

STANDARD FOR WALLISER RACE

VOKSEN GED OG BUK (4 ÅR)

UDSEENDE OG TYPE:

Middelstor til stor, knoglestærk, rummelig, muskuløs ged.

Helhedsindtrykket er harmonisk og dyret har et vågent og opmærksomt udtryk.

FARVE OG TEGNING:

Sort forpart og hvid bagpart. Lige, lodret skillelinie, der deler dyret i to harmoniske halvdele. Skillelinien ligger typisk mellem 3. sidste og sidste ribben.

Ikke ønskeligt: Krop: Hvide pletter i det sorte og sorte pletter i det hvide, dog er sorte pigmentpletter på den hvide halvdel uden sorte hår ikke en fejl. Hoved og ben:  Farvefejl over 5 cm i diameter. Hvid stjerne, hvid stribe på hagen, hvid koderand på forben og sort plet på bagkode regnes som mindre farvefejl og et sådant dyr vil stå under et tilsvarende dyr uden mindre farvefejl. Grå stikkelhår på forparten er tilladt fra 3 års alderen.

HÅRLAG:

Hårlaget er langt og glat. På den sorte del er det silkeblødt og fint, grovere på den hvide del. Danner et tæt lag underuld i vintertiden.

Ikke ønskeligt: Uens pelssætning.

STØRRELSE:

Skulderhøjde: Ged: Min. 75 cm. Buk: Min 85 cm.   (Båndmål)

Krydshøjde: Ged: Min 75 cm. Buk: Min 85 cm. 

Krydshøjden må ikke være større end skulderhøjden.

Ryglængde: Som skulderhøjde, gerne mere.

Brystomfang: Mindst 10 % større end skulderhøjde, gerne mere.

HOVED OG HALS:

Ged: Feminint og harmonisk hoved. Godt bid. Hornet. Lang, lige hals med jævn overgang til skulder og brystkasse.

Buk: Maskulint og harmonisk hoved med kraftig skægvækst. Godt bid. Hornet. Muskuløs og kraftig hals med jævn overgang til skulder og brystkasse samt kraftig pelsvækst. 

Ikke ønskeligt: Korthåret på halsen, over-/underbid, tætsiddende horn.

KROP:

Kroppen er lang og rummelig. Der er harmoni i forholdet mellem krop og ben.

Ribben: Brede, flade og hvælvede. Sidder med god afstand – dybde og bredde, der bliver større mod bagkroppen – god plads til hjerte og lunger.

Kam: Tydeligt markeret.

Ryg: Lige, stærk, bred, tydelig markeret.

Kryds: Bredt og fladt – med en ”tag” hældning på max. 20 grader. Langt og lige –hældning på max. 45 grader.

Ikke ønskeligt: Svajryg, karpelænd og karperyg, stramme albuer, løse skuldre.

BEN:

Forben: Parallelt stillet, stærke, bredt afsatte med stærke, smidige koder. Skuldrene er let hvælvede med god bevægelighed og velhæftede til rygkammen. Bredt stillet – med god afstand, der giver plads til en rummelig brystkasse. Når dyret går, sættes sporet tæt op ad samme linie. Velvinklede – skulder, albue, forknæ, kode. Velformede klove.

Bagben: Stærke, parallelt stillet med stærke, smidige koder. Lårene er let hvælvede. Bredt stillet. Når dyret går, træder bagbenet langt frem mod forbenets spor. Velvinklede – hofte, knæ, has, kode. Velformede klove.

Ikke ønskeligt: Kalveknæ, hjulben, indad-/udaddrejede haser, svage koder.

MUSKELFYLDE:

Ged: Middel muskelfylde. Fremstår feminint og yndefuldt. 

Buk: Middel til god muskelfylde. Fremstår maskulint med bred, stærk ryg og kraftige ben. Halsen er lang og muskuløs, velhæftet på kroppen og bærer hoved og horn naturligt.

HULD:

Kraftig og muskuløs.

YVER:

Velformet kugleyver. Solidt ophæftet med evne til at trække sig tilbage efter laktationen. Ensartede yverhalvdele.

Yvervæv: Smidigt og blødt.

Patter: Velskabte, ens, cylinderformede. Lille til medium størrelse.

Ikke ønskeligt: Løst ophæftede yvere, bipatter.

TESTIKLER:

Store, veludviklede, faste og ensartede.

Bukkens patter: Velskabte.

Ikke ønskeligt: Uens testikler, splitpung, bipatter.

TEMPERAMENT:

Dyrene har forskelligt temperament fra det reserverede til det opsøgende. Livlige, nysgerrige med varierende stresstærskel.

Avlsudvalget for Walliser, DGU, august 2019.

Leave a Reply