Dyr til salg i 2020

Bliv Walliseravler – en oplevelse for livet.

Vi forventer i 2020 at få ganske få bukkekid og gimmerkid til salg. Der vil muligvis også være enkelte voksne geder, der sælges med kid ved siden.

Kontakt os gerne, hvis du har lyst til at se vores besætning.

Samværet med kiddene nydes af alle generationer.
Bemærk notesbogen i baggrunden, her tages notater om hver enkelt læmning.

Wallisergederne er fantastiske dyr at arbejde med. Jo flere avlere vi er, jo bedre kan vi passe på racen. Derfor sælger vi af og til dyr til andre avlere, der vil indgå i det allerede eksisterende samarbejde omkring opformering og forbedring af Walliser-bestanden i Danmark. Blandt andet fordi racen har været udsat for massiv indavl, tilrettelægger vi i et vist omfang avlsarbejdet på landsplan i fællesskab.

Vi sælger aldrig et dyr alene, da geder er meget sociale dyr. Du er velkommen til at aftale et besøg her, så finder vi dyr, der passer sammen og passer til dine forhold og forventninger. Du har også mulighed for at blive skrevet på venteliste, hvis vi ikke har aktuelle salgs-dyr.

Vores dyr er alle M3, stambogsført, vaccinerede og klovtestede.

Vi har i foråret 2016 importeret 6 avlsdyr fra Østrig til forbedring af den danske bestand.