Oktober 2012

Oktober bød på et to dages kursus i Nyborg og når først gedeavleren er “over broen”, hvad er så mere nærliggende end at besøge Bjarne og Joan i Ansager. Vi havde en hyggelig aften i staldene og ved spisebordet – tak for mad og logi. Jeg kender jo alle geder og bukke og det var dejligt at se dem igen og drøfte besætningens bedækningsplaner.

Inden kameraet løb helt tør for batteri, fik jeg taget dette billede af Victry (f. 2010). De voksne bukke har det godt hos Bjarne - læg mærke til den glansfulde pels.

269 (f. 2009) og 96 (f. 2008) fotograferet en mørk og tåget oktoberaften i Bjarnes sommerstald, hvor dyrene kan vælge at være inde eller ude.

Gamle 80 (f. 2004) er jo ved at være en ældre dame, men hun trives godt i Bjarnes flok.

Det er meget givende at besøge hinandens besætninger og i år var jeg så heldig at lægge hus til et Walliseravler-træf af format. Alle bornholmerne, nemlig Lisbeth og Peter fra Arsdale og Bent fra Rø kom til Sjælland. Straks blev Joan og Bjarne fra Ansager inviteret, ligesom Britt og Michael fra Ørslev lagde vejen forbi. Else og Erik fra Nordjylland skulle fejre barnebarnets fødselsdag, men de sendte mange hilsner. Vi tilbragte eftermiddag og aften med at se på alle dyrene – også en lille udflugt til gimmerne Alma og Oline, der jo bor ti minutters kørsel herfra, blev der tid til. Min gode mand sørgede for forplejningen, så alle vi andre kunne koncentrere os om dyrene. Det er en gave, at være så mange samlet om den samme interesse og der blev udvekslet mange tanker om at leve med dyr i almindelighed, Wallisergeder i særdeleshed.

Mine gimmere på stald oktober 2012, medens deres mødre går hos bukkene. Det er tydeligt at se, at de udvikler sig meget forskelligt. Alle Walliseravlerne var enige om, at det er Svalens Tulle efter Hak Horn og Victry, der på nuværende tidspunkt, er det mest lovende gimmerkid i denne besætning.

September 2012

Efteråret er kommet og der er ikke så meget krudt i græsset. Gederne har længe ædt meget halm og nu er vi også begyndt at give lidt wrap. Det er gederne meget glade for.

For at opformere og forbedre bestanden af Wallisergeder i Danmark arbejder avlerne meget tæt sammen. Det er en stor glæde at være flere om dette spændende arbejde. Her i september 2012 har vi nået et af de første mål idet to bukkekid, der er ubeslægtede med Ishøj-stammen, er kommet hjem fra Bornholm.

Uffe og Ulrik (f. 2012) fra Lisbeth og Peter i Aarsdale finder sig til rette hos Bjarne Mols.

Vi glæder os så meget til at følge avlen med disse fine drenge, der i skrivende stund har det godt og allerede i år skal bedække hver en ged i Bjarnes besætning.

Ellers har det været en rolig måned. Bedækningsplanerne her på gården er ved at være helt klar – det kræver mange overvejelser og mange notater i gedeavlerens sorte bog at nå frem til de rette kombinationer.